Ülekooliline Mardi- ja Kadripäeva tähistamine neljapäeval, 15.novembril kell 9.00

Palume kõigil panna neljapäeval, 15.novembril selga Mardi- või Kadripäevale kohased riided.

Kõigile kostümeeritutele neljapäeval infotunnis magus üllatus!