Õppemaks

Viimase 2019/2020 õppeaasta õppemaksu osamaksu tasumise tähtaeg on 21.mai 2020.

 

Õppemaks 2019/2020 õppeaastal on  1920  €  õppeaasta kohta.

Õppemaksu suurust ja tasumise korda reguleerib õppeleping lapsevanemaga. 

Õppelepingus võidakse kokku leppida õppemaksu tasumises osamaksete kaupa, õppemaksu soodustuses või vabastuses.