Tugiteenused

 1. Tugiteenuste spetsialistid:

  Eripedagoog – kognitiivsete oskuste arendamine
  Sotsiaalpedagoog – sotsiaalsete oskuste arendamine
  Psühholoog – toetab emotsionaalset toimetulekut
  Õpiabi – õpioskuste ja -vilumuste kujundamineTeenused määratakse õpilastele vastavalt Innove koolivälise nõustamismeeskonna soovitusele.
 2. Kooli tugiteenuste spetsialistide vastuvõtule saavad vanemad registreeruda esmaspäevasteks kohtumisteks : 14:00 – 15:00
  Eripedagoog          R. Kärp, e-post: rahel.karp@mattiasekool.ee
  Psühholoog           A-L. Olt,
  e-post: anneliis.olt@mattiasekool.ee
  Sotsiaalpedagoog  K. Kuznetsov,
  e-post: katlinkuznetsov@gmail.com

  Tervisetöötaja  K.Kippar,  vastuvõtt neljapäeviti  09.00-12.00
 3. Õpilase individuaalne õppekava koostatakse õpilasele individuaalse arengu jälgimise kaardi põhjal eesmärgiga arvestada õppetöös tema hariduslikke erivajadusi.
 4. Erisuste arvestamine eksamite ja tasemetööde läbiviimisel. Põhikoolis riikliku õppekava järgi õppivatel erivajadustega õpilastel on võimalik sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel.
 5. Nädala infotund kooli emotsionaalse õpikeskkonna ja õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

 6. Toitlustamine toimub Karjamaa 18 hoone kohvikus. Õpilased, kes söövad kodust kaasa pandud toitu, einestavad samuti Karjamaa 18 hoone kohvikus. Lõunasöögi hind on 2.5 EUR (riik 1 EUR + omaosalus 1.5 EUR)
  Toitlustamine toimub kõigile õpilastele kella 10.40 – 11.00. Söögivahetunni pikkus on 20 minutit.
 7. Meditsiiniline teenindamine koolis. Koolis on erivajadustega laste teemasid valdav meditsiiniõde, kes jälgib laste tervislikku seisundit ja nõustab lapsevanemaid. K.Kippar : koolitervis@gmail.com
 8. Kooli raamatukogu on varustatud õpikute, sõnaraamatute, teatmeteoste, kirjandusteoste, perioodika, laua- ja õppemängude ning muude igapäevaseks õppetööks vajalike teavikutega.