Tugiteenused

  1. Tugiteenuste spetsialistid

Eripedagoog – kognitiivsete oskuste arendamine
Sotsiaalpedagoog – sotsiaalsete oskuste arendamine
Psühholoog – toetab emotsionaalset toimetulekut
Logopeed – kõne ja häälduse arendamine
Õpiabi – õpioskuste ja -vilumuste kujundamine

Teenused määratakse õpilastele vastavalt Üleriigilise Nõustamiskomisjoni soovitusele.

Kooli tugiteenuste spetsialistide vastuvõtule saavad vanemad registreeruda teisipäevasteks kohtumisteks :

Eripedagoog          R. Kärp 13.00-14.30,  e-post: rahel.karp@mattiasekool.ee
Logopeed               A.Kalmus  13.00-14.30,  e-post: ave@nirk.eu
Psühholoog            M.Vaher  13.00-14.30,  e-post: marin.vaher@mattiasekool.ee
Tugiteenuste koordinaator H.Küppar 13.00 – 14.30, e-post: hille.kyppar@mattiasekool.ee

  1. Õpilase individuaalne õppekava koostatakse õpilasele individuaalse arengu jälgimise kaardi põhjal eesmärgiga arvestada õppetöös tema hariduslikke erivajadusi.
  2. Erisuste arvestamine eksamite ja tasemetööde läbiviimisel.

Põhikoolis riikliku õppekava järgi õppivatel erivajadustega õpilastel on võimalik sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel. 

  1. Hommikused kogunemised kooli emotsionaalse õpikeskkonna ja õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamiseks.
  1. Toitlustamine

Toitlustamine toimub ARSENALI KESKUSES ja koolis. Õpilastel, kes söövad kaasapandud toitu on võimalus kasutada söögitoas külmkappi ja mikrolaineahju.
Toitlustamine toimub kõigile õpilastele kell 10.35- 11.20. Söögivahetunni pikkus on 45 min.

  1. Meditsiiniline teenindamine koolis.

     Koolis on erivajadustega laste teemasid valdav meditsiiniõde, kes jälgib laste tervislikku seisundit ja nõustab lapsevanemaid. K.Kippar : koolitervis@gmail.com 

  1. Kooli raamatukogu

Varustatud õpikute, sõnaraamatute, teatmeteoste, kirjandusteoste, perioodika, laua- ja õppemängude ning muude igapäevaseks õppetööks vajalike teavikutega.