Projektipäevad

Projektipäevad 2018/19. õ/a

PÄÄSTETEENISTUS ehk PÄÄSTE

18. oktoober 2018 Demineerimine
20. detsember 2018 Päästja, päästetööd, päästekomando
21. veebruar 2019 Häirekeskus
18. aprill 2019 Ennetus, ohutus
3-6. juuni 2019 Projektipäevi/aastat kokkuvõttev nädal