9.klassi eksamitega seonduv

9.klassi kontsultatsioonid (ruumis 213)
29.05 kell 14.00-14.45 eesti keel
30.05 kell 9.00-10.30 matemaatika
31.05 kell 10.40-13.00 matemaatika
31.05 kell 13.10-14.00 eesti keel
31.05 kell 9.00- 9.40 vene keel (Allan)
04.06 kell 10.40-12.05 matemaatika
04.06 kell 12-15-13.45 vene keel (Allan)
06.06 kell 9.00-11.00 matemaatika
11.06 kell 11.00-12.30 inglise keel (Lisette, Mark Alex)
11.06 kell 12.15- 13.45 vene keel (Allan)
12.06 kell 9.00- 10.30 inglise ja vene keel

Eksamite ajad:
01.06.2018 – eesti keel
08.06.2018 – matemaatika
13.06 ja 14.06 – valikainete eksamid

Eksamite ruumid:
eesti keel – ruum 308
matemaatika- ruum 308
inglise keel – ruum 308 (13.06 ja 14.06)
vene keel – ruum 309 (13.06 ja 14.06)

Eksamid algavad kell 10.00