Lahtiste uste päevad Mattiase Põhikoolis

TULGE MEILE KÜLLA!

Tere,

Ootame Teie asutuse tugispetsialiste, eripedagooge, väikeklassi ja  ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe õpetajaid ning riikliku õppekava alusel õppivate autismispektrihäiretega õpilaste ja  õpiraskustega õpilaste vanemaid tutvuma õppe korraldusega Mattiase Põhikoolis: 

Laupäeval, 18.märtsil kell 10.00 infopäeval

Teisipäeval, 21.märtsil kella 9.00 – 13.00 kooli lahtiste uste päeval

Laupäeval, 22.aprillil kell 10.00 infopäeval

Teisipäeval, 2.mail kella 9.00 – 13.00 kooli lahtiste uste päeval

Laupäeval, 20.mail kell 10.00 infopäeval

Laupäeval, 3.juunil kell 10.00 infopäeval

Lahtiste uste päevadel vahetame kogemusi individuaalsete õppekavade koostamise ja  juhtumispõhise lähenemise osas.

Palume eelnevalt registreeruda aadressil info@mattiasekool.ee või telefonil 6619111 Teile sobivaks kuupäevaks.

Erakool Mattiase Põhikool on asutatud 27.06.2013, pidajaks MTÜ Põlvkondade Maja.

Koolis on klassid hariduslike erivajadustega 1.- 9.klassi õpilastele, kes on saanud maakondlikult nõustamiskomisjonilt soovitusliku otsuse õppimiseks õpiraskustega õpilaste klassis, väikeklassis või ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe vormis. Õpe toimub riikliku õppekava alusel ja õpilasest lähtuvas ravipedagoogilises õpikeskkonnas.

Kõigil õpilastel on võimalus osaleda koolipäeva jooksul rehabilitatsiooni- ja päevakeskuse teenusel. Rakendatakse projektipõhist õpet, valikainetena õpetatatakse meediat ja taaskasutust. Võõrkeeltest  inglise ja vene keelt. Õpilastega töötavad eriettevalmistusega õpetajad, tugispetsialistid ja tugiisikud ning rehabilitatsioonispetsialistid ja lapsehoidjad. Vaata lähemalt www.mattiasekool.ee

Kohtumiseni!

Ave Kalmus

Mattiase Põhikooli direktor, MTÜ Põlvkondade Maja juhatuse liige

Asume Põhja-Tallinnas, Karjamaa 18, Arsenali Kaubanduskeskuse vastas