Õppenõukogu koosolekute ajad

Õppenõukogu koosolekute ajad 2018/2019 õppeaastal

17.01.2019
17. 05. 2019
06.06.2019
14.06.2019
30.08.2019