Õppenõukogu koosolekute ajad

Õppenõukogu koosolekute ajad 2019/2020 õppeaastal:

Neljapäeval, 6.veebruaril toimub õppenõukogu koosolek algusega kell 14.45 ruumis 308.
Päevakorras:
1. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
2. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
3.Kooli arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
4. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe-kasvatustöös muudatuste läbiarutamine.
5. Hädaolukorra plaani sisse viidud muudatuste läbiarutamine.
.
.
.
Neljapäeval, 13. veebruaril toimub õppenõukogu koosolek algusega kell 14.45 ruumis 308.

Päevakorras:
1. Kooli põhikirja muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
2. Kooli arengukava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.