Järelevalveasutused

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert:
Piret Hiisjärv
tel. 735 4076
Piret.Hiisjärv@hm.ee


Terviseamet:
Jelena Andrianova
tel. 7943717


Päästeamet:
Jelena Sibul
tel. 51967744