Järelevalveasutused

Haridus- ja Teadusministeerium: välishindamisosakonna ekspert Piret Otti
tel. 735 4076
Piret.Otti@hm.ee


Terviseamet:  Põhja regionaalosakond  tel. 6509 860  kesk@terviseamet.ee


Päästeamet: Põhja päästekeskus tel. 628 7500   pohja@rescue.ee