Järelevalveasutused

Haridus- ja Teadusministeerium:
Piret Sapp
tel. 7350318
hm@hm.ee


Terviseamet:
Jelena Andrianova
tel. 7943717


Päästeamet:
Jelena Sibul
tel. 51967744