Hindamine

Õpilasi hinnatakse jooksvalt kogu õppeaasta jooksul ja kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:
– Esimene kokkuvõte koos tunnistusega 18.jaanuaril 2019;
– Teine kokkuvõte koos tunnistusega 7.juunil 2019.

Kokkuvõtvaid hindeid pannakse välja ainete kaupa jaanuarikuus ja juunikuus.

Õpilasi hinnatakse 1. ja 2. klassis ainult kujundava hindamise vormis. Alates 3. klassist nii kujundava hindamisega kui selle numbrilise ekvivalendiga.

Vt täpsemalt kooli õppekava hindamisjuhendist.