Hindamine

Õpilasi hinnatakse jooksvalt kogu õppeaasta jooksul ja kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:
– Esimene kokkuvõte koos tunnistusega 16.jaanuaril 2020;
– Teine kokkuvõte koos tunnistusega 4.juunil 2020.

Kokkuvõtvaid hindeid pannakse välja ainete kaupa jaanuarikuus ja juunikuus.

Õpilasi hinnatakse 1.-3. klassini ainult kujundava hindamise vormis. Alates 4. klassist nii kujundava hindamisega kui selle numbrilise ekvivalendiga.

Seoses eriolukorraga hinnatakse kõiki õpilasi jooksvalt IV j V õppeperioodi ajal kujundava hindamise vormis.

 

Vt täpsemalt kooli õppekava hindamisjuhendist.