Aineõpetajad

õpetaja õppeaine
Kaja Normann klassiõpetaja, muusika
Maria Leetmaa klassiõpetaja, eripedagoog
Helle Paloveer eesti keel ja kirjandus, 5. klassi mentor
Raul Võsandi tehnoloogiaõpetus
Riina Rull matemaatika, 8. klassi mentor
Kersti Karu füüsika, keemia
Liivika Põvat-Straus taaskasutus
käsitöö ja kodundus
Sirje Randmere-Tiimus loodusõpetus, bioloogia, 7. ja 9. klassi mentor
Kalev Muru geograafia, loodusõpetus, ühiskonnaõpetus
Grete Allandi  Inimeseõpetus, ajalugu
Natalja Tšerešneva vene keel
Iris Jurma-Kangur kunst, savitöö
Moonika Maidre meediagraafika
Natalia Cherneyko kehaline kasvatus
Igor Geraštšenko kehaline kasvatus
Kaie Kullik Inglise keel
Lea Avango loodusõpetus