Aineõpetajad

 

õpetaja õppeaine
Kaja Normann klassiõpetaja
muusika
Kersti Karu matemaatika
füüsika
Karin Liivaleht eesti keel
kirjandus
Ave Vurma geograafia
inimeseõpetus
ajalugu
ühiskonnaõpetus
eesti keel
Reeli Kõiv ajalugu
ühiskonnaõpetus
inimeseõpetus
kirjandus
Riina Rull matemaatika
Valve Pam eesti keel
inimeseõpetus
loodusõpetus
Ulvi Nurmasalu bioloogia
keemia
Sirje Randmere-Tiimus loodusõpetus
bioloogia
Riina Muljar inglise keel
Kaie Kullik inglise keel
Natalja Tšerešneva vene keel
tööõpetus
kunst
Iris Jurma-Kangur kunst
Liivika Põvat-Straus taaskasutus
käsitöö ja kodundus
Moonika Maidre meediagraafika
Raul Võsand tehnoloogiaõpetus
Natalia Cherneyko kehaline kasvatus
rütmika
Igor Gerštšeno kehaline kasvatus
Ave Kalmus eesti keel
matemaatika
Grete Allandi inimeseõpetus
loodusõpetus