Aineõpetajad

õpetaja õppeaine
Kersti Karu matemaatika
füüsika
Karin Liivaleht eesti keel
kirjandus
Ave Vurma geograafia
inimeseõpetus
ajalugu
ühiskonnaõpetus
eesti keel
Raul Võsandi tehnoloogiaõpetus
Riina Rull matemaatika
Kaja Normann klassiõpetaja
muusika
Liivika Põvat-Straus taaskasutus
käsitöö ja kodundus
Sirje Randmere-Tiimus loodusõpetus
bioloogia
Riina Muljar inglise keel
Grete Allandi  Inimeseõpetus
loodusõpetus
Natalja Tšerešneva vene keel
tööõpetus
kunst
Iris Jurma-Kangur kunst
Moonika Maidre meediagraafika
Natalia Cherneykokehaline kasvatus
rütmika
Igor Gerštšeno kehaline kasvatus