august 4

AVALEHT

 

 

cropped-mattiase_pohikool_logo-012-e1375649995730.jpg

Mattiase Põhikool (edaspidi: Mattiase Kool) on asutatud Erakooliseaduse alusel ja tegutseb vastavalt Erakooliseadusele, Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusele, põhikooli riiklikule õppekavale ning teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Mattiase Põhikool on paindliku õppekorraldusega riikliku õppekava alusel töötav väike erakool individuaalse haridusnõudlusega õpilastele. Igale õpilasele koostatakse individuaalne juhtumipõhine õppekava. Väikeklassis on kuni 4 õpilast. Kõigil õpilastel on võimalus osaleda koolipäeva jooksul õppetegevuses, rehabilitatsiooniteenustel, koduste tööde koolis ja päevakeskuses kella 9.00 – 17.00.  Koolivaheaegadel pakume võimalust osaleda koolilaagrites. Õpilastega töötavad kogenud õpetajad ja tugispetsialistid. NIRK MTÜ omab lapsehoiu teenuse tegevusluba nr. SLH000459, kehtivus 23.12.2011-22.12.2016.a ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise litsentsi haldusleping nr. 3.6-4.2/19.

VABAD ÕPPEKOHAD 2016/2017 ÕPPEAASTAL

Vabu õppekohti on:

1.klassi

2.klassi

3.klassi

4.klassi

8.klassi

Kui õpilane soovib seoses koolivahetusega asuda õppima kas I õppeveerandi jooksul või alates II õppeveerandist Mattiase Põhikoolis, siis on võimalik avaldusi vabadele õppekohtadele esitada kuni 30.oktoobrini 2016.

Vt. kodulehelt ka rubriiki VASTUVÕTT.

 

Kooliga tutvumise ja sisseastumissoovi korral palun võtke ühendust kooli juhtkonnaga e-mailil juhatus@mattiasekool.ee .

Mattiase Põhikooli arengukava:

mattiase-pohikooli-arengukava-2016-2020

mattiase-pohikooli-pohikiri

 

Tänudega, Mattiase Kooli meeskond