Koolist

VASTUVÕTUTINGIMUSED 2019/2020 ÕPPEAASTAKS

Mattiase Põhikooli toimub vastuvõtt 2019/2020. õppeaastaks eritoega õpet vajavatele 1.- 9. klassi õpilastele.

Õpilasi võetakse vastu vabade kohtade ja sobiva klassikomplekti olemasolul.

Avaldusi 2019/2020 õppeaastaks võetakse vastu 1.04. – 31.05.2019.

Vabade kohtade olemasolul toimub õppeaaasta algul täiendav vastuvõtt
13.08. – 01.11.2019.

Vabade kohtade puudumisel registreeritakse õpilane kooli ootenimekirja kuni 01.11.2019 .

Õpilaskoha vabanemisel teavitatakse lapsevanemat.

Õpilaskandidaatidel on võimalus läbida kolm proovipäeva koolis.

Kooli astumiseks esitab lapsevanem/eestkostja oma lapse kohta direktorile kirjaliku avalduse, millele lisab:

 • koopia nõustamismeeskonna soovituslikust otsusest;
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi originaali ja koopia;
 • vanema isikut tõendava dokumendi originaali ja koopia;
 • õpilase tervisekaardi;
 • koopia psühhiaatri poolt väljastatud tõendist;
 • lapse erisuste ja tervisliku seisundi omakäelise kirjelduse;
 • lapse foto 3×4 cm ;
 • 1.klassi astuval lapsel koolivalmiduse kaardi juhul kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses;
 • klassitunnituse originaali ja koopia koolivahetuse korral;
 • ametlikult kinnitatud hinnetelehe koolivahetuse korral;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust koolivahetuse korral;
 • koopia puudeotsusest selle olemasolul;
 • koopia rehabilitatsiooniplaanist selle olemasolul;
 • koopia õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardist koolivahetuse korral;
 • eelmises haridusasutuses rakendatud tugiteenuste ülevaate;
 • koopia eelmises haridusasutuses rakendatud individuaalsest õppekavast selle olemasolul.

Kooli vastu võetud lapse esindaja – lapsevanema/eestkostja ja MTÜ Põlvkondade Maja vahel sõlmitakse õppeleping üheks õppeaastaks.

Armas koolipere, head Mattiase kooli lapsevanemad, koostööpartnerid ja sõbrad!

Täna, 22.veebruaril tähistame esimest korda kooli sünnipäeva koos kõigiga, kes on Mattiase Põhikooli asutamise ja esimese viie aasta tegemistega kaasatud olnud – koos tänaste õpilaste ja vilistlastega, koos tänaste ja endiste õpetajate ning kooli töötajatega, koos tänaste ja endiste lastevanematega, koos pikaajaliste koostööpartneritega ja kooli toetajatega.

Miks just täna?

Sest kooli nimepäev on 24.veebruaril, rahvakalendri järgi madise ehk mattiasepäeval. Lisaks Eesti Vabariigi iseseisvumise päeval. Sel aastal kui meie riik saab 100 aastaseks, saab Mattiase Põhikool 5 aastaseks.

Kuidas meie kool omale nime sai?

Oma esimeste õpilaste, Karl-Mattias Paat ja Jaakob-Matteas Simulman järgi.

Kuidas meie kool alguse sai?

Nii nagu kõigil koolidel, nii on ka meie koolil oma lugu.

Kõik sai alguse aastal 2009.

Karl-Mattiase ema – isa ja õde asutasid 9.juunil 2009.a. individuaalse õppimise keskuse koduõppel õppivatele õpilastele. Esimese abikäe ulatas tollane Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra ja pakkus keskuse loomiseks Nõmmel Kivimäe raudteejaama hoonet. Nii sai keskus endale ka nime – MTÜ Nõmme Individuaalõppe- ja Rehabilitatsioonikeskus.

Lühendina MTÜ NIRK, tänase Mattiase Põhikooli pidaja eelkäija.

Keskuses hakkasid 1.septembril 2009.a. õppima 6 õpilast ja õpetama asus 4 õpetajat. Toonases keskuses alustanud õpilastest on tänaseks Mattiase Põhikooli lõpetanud Marcus Rumberg ja Jaakob-Matteas Simulman, Karl-Mattias Paat õpib täna 8.klassis.

Õpilaste arv kasvas NIRK MTÜ keskuses aasta-aastalt. Olime sunnitud aina suuremaid ruume otsima.

Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni eestvedamisel ja Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti abiga võttis meid lahkesti vastu Iru Hooldekodu, seejärel kolisime tänu tollase Nõmme Linnaosa vanema Erki Korpi lahkele pakkumisele tagasi Nõmmele Mai tänavale vahvasse puumajja, sealt endise Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda eestvedamisel Mustamäe Sotsiaalkeskusesse.

Neli aastat tegutsemist MTÜ NIRK õppekeskusena oli andnud piisavalt kogemusi ja julgust asutada erakool – Mattiase Põhikool – nendele õpilastele, kes vajasid erilist kohtlemist ja teistmoodi õpikeskkonda.

Kooli ei saa luua ega pidada üksi, kool sünnib ja areneb koostöös!

Esimese koolitusloa saime 27.06.2013.aastal. Kooli esimese õppekava autoriteks on Helje Kala, Ave Kalmus, Tarmo Tamm, Valvo Paat ja Ene Vinter van Vierssen.

Kooli juriidilise ja finantspoole ehitasid üles Sirle Truuts ja Maarja Laiapea, sisu ja arengusuunad Ave Kalmus – NIRK MTÜ juhatuse liikmed ja kooli asutajad. Kooli logo autoriks on kunstnik Madis Epler.

Meie esimene“koolimaja“ asus Mustamäe Sotsiaaalkeskuse ruumides Ehitajate tee 82. Meenutame siiani soojalt neid toredaid eakaid inimesi, sotsiaalkeskuse juhti Heli Hussarit ja kogu personali.

1.septembril 2013 sõlmisime õpilepingud 19 perega.Toonastest õpilastest on tänaseks Mattiase koolis põhikooli lõpetanud 5 õpilast, 4 õpilast jätkavad õpinguid.

Alates 2014. aasta jaanuarist asume Põhja-Tallinnas, endises Erika 7a , praeguses Karjamaa 18 hoones.

Oleme lõpuks „koju“ jõudnud, s.t meil on oma koolimaja. Seda tänu Põhja-Tallinna linnaosa vanematele Karin Tammemägi`le ja Raimond Kaljulaid`ile. Koolis on palju avarust ja seeläbi ka palju arenguvõimalusi. Meie käsutuses ja majandada on kokku 1625 m2.

2015.a. vahetus NIRK MTÜ juhatuses liige. Sirle Truutsi asemel asus finants- ja majandustegevust juhtima Tarmo Tamm.

2017.a. ühinesid NIRK MTÜ ja MTÜ Põlvkondade Maja. Mattiase Põhikooli pidajaks sai MTÜ Põlvkondade Maja Ave Kalmuse ja Tarmo Tamme juhtimisel.

Täna õpib meie kooli 1.- 9.klassides kokku 41 õpilast 17 klassikomplektis. Õpetajaid on 29, kooli töötajaid 10. Igapäevaselt pakutakse õpilastele kooli poolselt tugiteenuseid koordinaator Hille Küppari eestvedamisel ja rehabilitatsiooniteenuseid koordinaator Rahel Kärp eestvedamisel.

Põhikooli on lõpetanud kolm lendu – 2015.a. õpilased Mario Nasr, Marcus Rumberg ja Kristi Kasemets; 2016.a. õpilased Jaakob Matteas Simulman, Kathleen Mägi ja Siim Saar; 2017.a. õpilased Siret Johanna Schmidt, Enrice Liivamägi, Lotta Straus, Jan- Jordan Voll, Ingmar Lett ja Beatrice Jeanette Pilviste.

Kooli staaazikaimad õpetajad/töötajad on – Ave Kalmus, Maarja Laiapea, Kersti Karu, Riina Rull, Mihkel Tibar, Kadri Hein, Veronika Vahi, Tarmo Tamm, Lenna Juhkam, Ljubov Iljinskaja, Aili Reinsoo, Sirle Truuts, ja Sigrid Oras.

Kooli direktoritena on töötanud – Eve Kingsepp, Tarmo Tamm, Ave Kalmus ja Kaie Kullik.

Kooli õppejuhtidena on töötanud – Grete Leimann, Ene Vinter van Vierssen, Kristiina Vaikmets, Kersti Kelder. Täna juhib kooli õppetööd Kaie Kullik.

Kooli psühholoogidena on nii õpilasi kui kogu kooli personali toetanud Ene Vinter van Vierssen, Merilyn Tiit, Marin Vaher, Anne-Liis Olt, täna töötab Annika Metsar.

Kooli nõukogu liikmetena on kooli elu edendamisele kaasa aidanud lapsevanemad Katrin Kippar, Vahur Laiapea, Merike Danil ja Raili Aleksashin. Õpetajate esindajatena Ene Vinter van Vierssen, Veronika Vahi, Margit Sokk ja Carmela Sirvi.

Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate jaoks on alati olemas olnud kooli med. õde ja lapsevanem Katrin Kippar Koolitervis OÜ-st.

Õpilaste igapäevase toitlustamise eest on aastate jooksul hoolt kandnud Mustamäe Sotsiaalkeskuse söökla, OÜ Goldfood ja OÜ Tangeda tublid töötajad.

Haridus- ja Teadusministeeriumist on meie pikaajalised nõustajad ja toetajad olnud Tiina Kivirand, Salle Andersson, Heidi Kiuru, Sigre Kuiv ja Piret Sapp.

Meie õpilaste juhtumite toetajateks on olnud väga asjalikud nõustajad SA INNOVE Põhja-Eesti Rajaleidja Keskusest – Katrin Koger, Kai Luik, Kaisa Kolk, Marlen Utsar, Ada Kiipus ja Evi Kraan.

Tallinna Linnavalitsusest on kooli käekäigu vastu alati huvi tundnud ja jõudumööda toetanud endine abilinnapea, praegune volikogu liige pr. Merike Martinson ja tema abi Jaanus Martinov.

Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsusest oleme aastaid väga heades koostöö suhetes olnud linnaosa vanemate, Heli Ojamaa, Magnus Kiis`i ja Margus Partsiga.

Tallinna Perekeskusest on peredele ja seeläbi ka koolile tugiisikute leidmisel ja koolitamisel aastate jooksul abiks olnud Talvi Karbe. Tugiisikuna tööle tulnud Kristel Saagest on saanud pühendunud õpetajana.

Koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja OÜ Ridiradirallaga Janne Liidiku eestvedamisel on MTÜ Põlvkondade Majal olnud võimalik pakkuda õpilastele lapsehoiu- ja tugiisikuteenust.

MTÜ Põlvkondade Maja on kooli loomisest saadik pakkunud õpilastele päevakeskuse teenust ja alates 2014.aastast võimaldanud Mattiase Põhikooli õpilastele igapäevaselt
rehabilitatsiooniteenuseid koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.

Meie koolis õppivate õpilaste peredel on aidanud koolituskulusid katta ja kooliga konstruktiivset koostööd teinud Keila Vallavalitsus, Keila Linnavalitsus, Kiili Vallavalitsus, Saue Vallavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Raasiku Vallavalitsus, Viimsi Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Saue Linnavalitsus, Harku Linnavalitsus, Kernu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus ja Tõrva Linnavalitsus.

Tallinna Nõmme, Mustamäe, Haabersti, Põhja-Tallinna, Kesklinna, Kristiine ja Lasnamäe linnaosade lastekaitsespetsialistid on alati osalenud kooli ümarlaudades aitamaks omalt poolt leida parimaid toimivaid lahendusi.

Oleme aastate jooksul saanud palju häid nõuandeid ja asjalikke kirjeldusi lastepsühhiaatritelt – Anne Kleinbergilt, Irja Ivarinenilt, Piret Aavikult, Lydia Laulikult.

Meie õpilased on mitu aastat saanud oma Talvekooli pidada Kuremaa Spordikeskuses Jõgevamaal tänu toimekale Ester Oravale.

Kooli poiste tööõpetuse ja kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks on oma ruume meile lahkesti rentinud Kopli Spordihoone, Sõle Ujula ja Tallinna Heleni Kool.

Oleme väga tänulikud Kaitseressursside Ameti nõunikule pr.Lilian Tukile aastatepikkuse koostöö eest väga tublide ajateenijate – Georgi Petrovi, Ilja Zeleznjovi, Oliver Pandi, Edward Soon`i, Cevin Kuldmaa, Kristjan Kotto, Marken Malm´i ja Norman Ilumets´a leidmise eest meie õpilaste toetamiseks.

Mattiase Põhikooli sõprade ring on lai. Vabatahtlikena on aastate jooksul kooli toetanud Kaja Viira ja Mati Erik koos Svingikooriga ACTIVA koos fantastiliste lauljatega, sotsiaaltöötaja Lea Möll, Roman Issakov Kopli Ametikoolist, Artur Kalmus, Karl-Mattiase vanaema Elve Hausman, kunstnik Madis Epler, dzässitäht Ivi Rausi, IT- spetsialist Ardi Vaher, Kaitseliidu Tallinna Maleva BigBand, lapsevanemad Inge Rumberg, Liivika Povat-Straus, Mari Peets ja perekond Simulman ning perekond Rüütel.

Vabatahtlikuna tööd alustanud Veronika Vahi sai koolist motivatsiooni asuda õppima
eripedagoogikat ja on seejärel aastaid edukalt õpetajana töötanud.

Oleme tänulikud, et meil on lapsevanemad, kes kooli üritustele ja kolimistele appi on tulnud ja meiega ühte sammu astuvad ka siis kui „päike ei paista“.

Meie koolis on imetabane õpetajate ja kooli töötajate kogukond – töökad, innovaatilised, äärmiselt empaatilised ja erakordselt paindlikud. Koostegemise valmidus ja võime ühiselt rõõmu tunda ka väikestest tulemusest on see jõud, mis meid kõiki igal hommikul kokku toob.

Meie õpetajate ja kooli töötajate elu on läbi ühiste toredate ürituste aidanud värvikirevamaks muuta OÜ AVEX meespere eesotsas Tarmo Themasega.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktor Urve Krause on meie õpetajaid igal aastal külla kutsunud, et kogemusi vahetada ja silmaringi laiendada. Hea annuse enesekindlust edasiseks on meile kõigile andnud võimalus külastada Tartu Herbert Masingu Kooli ja Tallinna Konstantin Pätsu Vabaõhukooli.

Mattiase Põhikoolis õpivad erakordsete erivõimetega õpilased – ülikiired arvutajad, head muusikud, väga head inglise keele oskajad, meediagurud, graafikud, kirjanikud, näitlejad, fotograafid. Kuigi päevad pole koolis vennad, on alati olemas lahendused, mis aitavad igaühel meist uut päeva lootusrikkalt alustada. Meid kõiki toetab teadmine, et üheskoos ja ühel meelel on kõik võimalik.

Me tuleme toime ainult koos tegutsedes – üksmeele, aususe ja töökusega!

Concordia, integritate, industria!

Palju õnne Sulle, Mattiase Põhikool! Tuhat tänu kõigile tehtud töö ja nähtud vaeva eest!

Austuse ja tänuga,
Ave Kalmus

 


Mattiase Põhikool

on asutatud 27.06.2013 Tallinnas ja tegutseb vastavalt Erakooliseadusele, Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusele, põhikooli riiklikule õppekavale ning teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Mattiase Põhikooli pidaja on MTÜ Põlvkondade Maja.

Mattiase Põhikool

on paindliku õppekorraldusega iga lapse erisusi arvestav riikliku õppekava alusel töötav ruumikas ja ravipedagoogilise õpikeskkonnaga erakool 1.-9. klassi hariduslike erivajadustega õpilastele, kes on saanud maakondlikult nõustamiskomisjonilt soovitusliku otsuse õppimiseks tõhustatud toe või eritoe alusel.

Kõigil õpilastel on võimalus osaleda koolipäeva jooksul õppetegevuses ning rehabilitatsiooni- ja päevakeskuse teenusel. Rakendatakse projektipõhist õpet, valikainetena õpetatatakse meediat ja taaskasutust. Võõrkeeltena õpetatakse inglise ja vene keelt. Õpilastega töötavad eriettevalmistusega õpetajad, tugispetsialistid ja tugiisikud ning rehabilitatsioonispetsialistid ja lapsehoidjad.

MTÜ Põlvkondade Maja

omab lapsehoiu teenuse tegevusluba nr. SLH000459, kehtivusega alates 23.12.2011 ja rehabilitatsiooniteenuse osutamise litsentsi, haldusleping nr. 3.6-4.2/19.